скачать

Декларація на прибуток. Додаток СВ (Собівартість)

Скачать бланк: 

Декларація на прибуток. Додаток ІД (Інші доходи)

Скачать бланк: 

Налоговая декларация по налогу на прибыль предприятия

Скачать бланк: 

Приложения к данной декларации можно скачать и просмотреть на странице "Бланки".Квитанция на оплату (счет за коммунальные услуги)

Скачать бланк: 

Форма №3 (справка о составе семьи)

Скачать бланк: 

Бланк довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб.

Наказ Міністерства праці на соціальної політики України від 22.07.2003 № 204.

Форма № 2-льгота

Скачать бланк: 

Бланк розрахунку видатків на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг (форма № 2-пільга).

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2007 № 235.

Соцстрах, ф. №Ф4-ФСС з ТВП (2011, по врем. потере трудоспособ.) - Просмотр

Скачать бланк: 

Бланк звіту по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (форма Ф4-ФСС з ТВП).

Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.11.2011 № 56.

1-ДФ (2011, "пустышка" для ФЛП) - Просмотр

Скачать бланк: 

Бланк податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку.

Наказ Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 № 1020.

1-ДФ (2011) - Просмотр

Скачать бланк: 

Бланк податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку.

Наказ Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 № 1020.

Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства (2012) - Просмотр

Скачать бланк: 

Бланк додатку 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" (форма № 1-м, 2-м).

Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 (зі змінами, внесеними Наказом Мінфіну від 09.12.2011 № 1591).