Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства (2012) - Просмотр

Скачать бланк: 

Бланк додатку 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" (форма № 1-м, 2-м).

Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 (зі змінами, внесеними Наказом Мінфіну від 09.12.2011 № 1591).