Форма № 2-льгота

Скачать бланк: 

Бланк розрахунку видатків на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг (форма № 2-пільга).

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2007 № 235.