скачать

Налоговая декларация по НДС (с марта 2011) - Просмотр

Скачать бланк: Налоговая декларация с налога на доходы физических лиц - Просмотр

Скачать бланк: 


Статистика (с февраля 2011) - Просмотр

Скачать бланк: 


Авансовый отчет (2011) - Просмотр

Скачать бланк: 


Презентации

Баланс. Форма № 1 - Просмотр

Скачать бланк: 

Бланк додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" (форма № 1).

Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 (зі змінами, внесеними Наказом Мінфіну від 09.12.2011 № 1591).

Приказ на отпуск. Форма П-3 - Просмотр

Скачать бланк: 

Кассовый отчет

Скачать бланк: 

Журнал регистрации заявок на бронирование номеров

Скачать бланк: 

Журнал учета иностранцев, которые проживают в отеле

Скачать бланк: