Створення нових таблиць в існуючій базі даних

Скачать: 

Із статті Расположение файлов бизнес логики DebetPlus V12 відомо, що структура бази даних знаходиться у файлі dbstru.xml. Щоб запобігти втраті внесених змін після оновлення системи, в системі “Дебет Плюс v12” передбачено ведення структур баз даних користувача. Структури баз даних користувача знаходяться у папці usrSTRU папки JDebet/userData. Якщо у Вас такої папки немає, то потрібно її створити. Тепер в папці usrSTRU створимо xml-файл з назвою MyStru.xml. Зміст цього файлу візьмемо з Лістингу 1.

Лістинг 1

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<STRU>

<TABLES>

<table path="all_mdb" pattern="MYTBL" table="MYTBL"></table>

</TABLES>

<PATTERNS>

<MYTBL>

<PARENTS>

 

<PARENT pattern="FWIDPARENT"/>

</PARENTS>

<FIELDS>

<FNAZV type="longtext"/>

<FREM type="longtext"/>

<FWID type="counter"/>

<FVAL type="cval">

</FIELDS>

<INDEXES>

<INDEX fields="FVAL" name= "VAL"/>

</INDEXES>

</MYTBL>

</PATTERNS>

<VIEWS>

<view name="MYVIEW" path="all_mdb" >

<query>

<![CDATA[

select mt.*, v.fnazvs as fvalnazv

 

from ^mytbl mt, ^cl_valut v where mt.fval = v.fkod ]]>

</query>

</view>

</VIEWS>

</STRU>


Розглянемо кожен елемент структури окремо.

 

<STRU> – кореневий елемент.

 

<TABLES> – список таблиць. Тут описуються параметри таблиць бази даних.

 

<table> – сама таблиця. Тут є декілька атрибутів:

 •  

  path – мітка бази даних, в якій знаходиться дана таблиця;

 •  

  pattern – шаблон таблиці (опис її структури);

 •  

  table – назва таблиці.

 

<PATTERNS> – опис шаблонів таблиць.

Кожен шаблон (pattern) описує свій елемент. Ім'я елемента відповідає імені шаблона. В даному випадку ми створюємо шаблон MYTBL. Тут є три елементи:

 

<PARENTS> – указує шаблони (вони вже описані в dbstru.xml), від яких успадковується даний шаблон;

 

<FIELDS> – описує поля таблиці. Кожне поле описує свій елемент. Ім'я елемента відповідає імені поля;

 

<FNAZV type="longtext"/> – опис поля FNAZV.

 

У атрибуті type описується тип даних поля, в даному випадку longtext.

Опис типів даних поля можна подивитися в статті

Типы данных, которые используются в таблицах базы данных "Дебет Плюс v12".

 

<INDEXES> – опис індексів таблиць. Кожен індекс описується в елементі INDEX. Кожен елемент містить такі атрибути: name – ім'я індексу; fields – поля, з яких складається індекс, через кому; type – тип індексу, який може мати значення unique (значить, що буде створений унікальний індекс).

 

<VIEWS> – описує представлення. Кожне представлення описується елементом view, який має декілька атрибутів:

 •  

  path – мітка бази даних, в якій знаходиться дана таблиця;

 •  

  name – ім'я представлення.

 

У дочірньому елементі query описується запит на створення view.

 

Коли все, що перераховано вище, виконане, запускаємо «Дебет Плюс v12». Входимо в підсистему Адміністрування і виконуємо пункт головного меню Сервіс>Оновлення структур БД.

У контекстному меню виконаємо пункт «Зняти всі відмітки для мод.», відзначимо для модифікації таблицю MYTBL (на малюнку виділено), знімемо всі «галочки» внизу вікна (як на малюнку) і натиснемо «Почати».

Коли процес модифікації буде завершений – подивимося на вкладку «Лог». Якщо таблиця створена, то там Ви знайдете відповідний запис.

Закриємо це вікно.

 

Відкриємо консоль системи. Виконаємо команду dbmd(). Аналогічну процедуру можна виконати, використовуючи пункт меню підсистеми Адміністрування Сервіс>БД.

Перейдемо по шляху Databases>DPBASE>Tables. У списку, який відкрився, знайдемо свою таблицю і подивимося, які поля в неї входять.

У консолі виконаємо команду:

 

browse("select* from ^MYTBL");

 

У вікні, яке відкрилося, Ви можете проглянути зміст створеної таблиці.

Перегляд, заповнення і редагування – тема наступної статті.