Додавання довідника "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД)"